תפילין

צרו איתנו קשר

מעט על תפילין

הנחת התפילין, מצוותה מן התורה, ככתוב: "וקשרתם לאות על ידכה וכו'" (פרשת דברים פרק ו' פסוק ח').
תיאור מעשה התפילין:
בתפילין ארבע פרשיות, כתובות על קלף מעור בהמה טהורה: א. "קדש לי כל בכור" וכו'. ב. "והיה כי יביאך" וכו'.
ג. "שמע ישראל" וכו'.
ד. "והיה אם שמוע" וכו'.
בתפילין שתי יחידות עצמאיות: "תפילין של יד" ו"תפילין של ראש". בתפילין של יד תא אחד לפרשה אחת ובה רשומות כל הארבע פרשיות על קלף אחד.
בתפילין של ראש, 4 תאים ובו ארבע קלפים מעור בהמה טהורה. בכל אחת מהתאים מוכנסת פרשה אחת. כאמור, ארבע פרשיות לארבע תאים שבתפילין של ראש. מניחים תפילין של יד, על היד החזקה!
יש 3 סוגי תפילין עיקריים: א. תפילין מעור בהמה גסה. ב. תפילין מעור בהמה דקה. ג. תפילין רבנו תם". ההבדל בן תפילין רש"י, לבין תפילין רבנו תם הוא בשיטות שונות לסדר הפרשיות.
רוב העולם מניחים לכתחילה תפילין רש"י. יש המקפידים להניח את שני סוגי התפילין.
יש עוד סוגי תפילין והמתעניין ירווה צימאונו במקורות.
לתפילין של ראש ולתפילין של יד רצועות עור. על פי ההלכה, רצועות העור חייבות להיות שחורות מבחוץ לצד השיער (רצועות עור עליון), אולם קיימות גם רצועות שהושחרו מהצד הפנימי.

השאירו פרטים
ואנו נחזור אלכם בהקדם