הסידור המפואר "רביד הזהב" 12.5×17.5 ס"מ

40

תיאור

הסידור המפואר
"רביד הזהב" ימות השנה
הסידור בהדפסה ב-2 צבעים
כרוך בעור משוחזר הגודל: 12.5X17.5

בקרוב בע"ה בל"נ יתר החלקים.