התכלאל המפואר אבות ובנים ימות השנה

30

תיאור

ימות השנה – הדפסה מרהיבה ב-2 צבעים נייר בייבל.
בע"ה במהדורה הבאה יודפסו יתר החלקים, ההדפסה תהיה ב-2 צבעים