סידור נוסח תימן בלדי תכלאל אבות ובנים ימות השנה (כיס) 8×12 ס"מ

50

תיאור