בלוג

קשר התפילין לדת יהודית

קשר התפילין לדת יהודית החשיבות של התפילין נעוצה בעובדה שהתפילין מסמל על הקשר ההדדי זה שבין עם ישראל לקודשא בריך הוא, ובין קודשא בריך הוא לישראל. הקשר בל יינתק, למרות

Read More »

מאמר על תפילין

סוגי תפילין המשמעות ליחיד בן לעם ישראל מובא במסכת ברכות דף ו' עמוד א': "אמר רבי אבין בר רב אדא אמר רבי יצחק, מנין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, שנאמר:

Read More »

ערכת יהדות

סוגי תפילין בוא אחי, תתחבר…. מיליוני יהודים בעולם מנותקים! יש כאלה המאורגנים בקהילות ושומרים ומתחזקים זיקה עם קשר כלשהוא ליהדות. וחלק לא. לכול אלה היהודים, אזרחי העולם הגדול, השכנים בכפר

Read More »