תקווה בימי בין המצרים

סידורים תקווה בימי בין המצרים מאת: נריה עוזירי אוי לנו, עדת קודש יהדות תימן, שהגענו עד לדיוטה תחתונה של ביזוי והשפלה, ע"י תאווי פרסום וכבוד. אחד בכירי משפחת הרב יוסף,

Read More »

נוסח התפילה

סידורים נוסח התפילה נוסח התפילה הראשון תוקן ע"י עזרא הסופר ובית דינו אחרי חורבן בית שני. עד אז התפללו מבקשי ה', כל אחד לפי צחות לשונו ולפי צרכיו. וזו התפילה

Read More »

קשר התפילין לדת יהודית

סוגי תפילין קשר התפילין לדת יהודית החשיבות של התפילין נעוצה בעובדה שהתפילין מסמל על הקשר ההדדי זה שבין עם ישראל לקודשא בריך הוא, ובין קודשא בריך הוא לישראל. הקשר בל

Read More »

מאמר על תפילין

סוגי תפילין מאמר על תפילין  המשמעות ליחיד בן לעם ישראל מובא במסכת ברכות דף ו' עמוד א': "אמר רבי אבין בר רב אדא אמר רבי יצחק, מנין שהקדוש ברוך הוא

Read More »

ערכות יהדות

סוגי תפילין ערכות יהדות בוא אחי, תתחבר…. מיליוני יהודים בעולם מנותקים! יש כאלה המאורגנים בקהילות ושומרים ומתחזקים זיקה עם קשר כלשהוא ליהדות. וחלק לא.לכול אלה היהודים, אזרחי העולם הגדול, השכנים

Read More »